Ogród na terenie szkoły przy ul. Strzelców

Koncepcja: kwiecień 2024

Inwestor: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie

W efekcie przeprowadzonych licznych konsultacji społecznych z przedstawicielami szkoły i mieszkańcami zaprojektowano ogród składający się z 4 części, mający służyć zarówno odpoczynkowi jak i nauce, odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, skąpany w zieleni atrakcyjnej przez cały rok.
Pochylono się nad problemami występującymi w terenie, i zaprojetkowano wandaloodporne obiekty małej architektury.
Teren podzielono na 4 strefy – siedzisk pomiędzy nieckami retencyjnymi, strefę z dużymi siedziskami i donicą, strefę z glebarium, klasę zewnętrzną. Całość scala różnobarwna wstęga bylin zaprojektowanych na istniejącej skarpie. W rabacie umieszczono domki dla owadów. W terenie znajdą się tablice edukacyjne informujące o procesach przyrodniczych zachodzących w nieckach retencyjnych, glebarium i odwiedzających donicę owadach.